Cytaty pl miłość. Cytaty o Miłości

SMUTNE CYTATY

Cytaty pl miłość

Moją modlitwą jest miłość do innych ludzi. Przysłowie hiszpańskie Pożądanie sprawia, że mężczyzna jest nader śmiały, ale miłości towarzyszy zawsze onieśmielenie. Wybierajcie cytaty i wysyłajcie kartki do przyjaciół i rodziny. Jeśli jest prawdziwa, sprawia, że człowiek staje się kimś więcej, niż był, kimś więcej, niż wierzył, że może być. Carlos Ruiz Zafón …ten, kto kocha naprawdę, kocha w milczeniu, uczynkiem, a nie słowami. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na — trafiłaś do nieba za życia.

Next

Najpiękniejsze cytaty o miłości, cytaty miłosne, piękne teksty o miłości

Cytaty pl miłość

Akceptujesz ich takimi, jacy są lub nie akceptujesz wcale. A gdy pójdziesz spać, ułożę się do snu u drzwi twojego pokoju. Antoine de Saint-Exupéry Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem. Wręcz przeciwnie, zawsze jest niepokojem, polem bitwy, ciągiem bezsennych nocy, podczas których zadajemy sobie mnóstwo pytań, dręczą nas wątpliwości. Pewnego dnia w twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz, dlaczego nigdy nie udało się z nikim innym. Trzeba wystawiać się na ryzyko. Każda miłość jest trochę inna i różni się w zależności od naszego wieku, doświadczeń czy miejsca narodzin.

Next

Cytat Fredrik Eklund

Cytaty pl miłość

Bóg, dodaje mi siły, Jest moją nadzieją. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość — tak, lecz nie przyjaźń. Lodovico Ariosto I stały się maliny narzędziem pieszczoty Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie, I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. To zawsze siedemdziesiąt do trzydziestu, lub sześćdziesiąt do czterdziestu. Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. Łza na rzęsach, znak smutku a zwiastun radości. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ cię kocham.

Next

20 cytatów o miłości, które ogrzeją twoje serce

Cytaty pl miłość

Przede mną jeszcze długa droga. Od 16 maja do 7 czerwca 2019 roku Od 12 maja do 23 czerwca 2019 roku Od 26 kwietnia do 29 września 2019 roku Od 26 kwietnia do 2 czerwca 2019 roku Od 27 kwietnia do 16 czerwca 2019 roku 18—19 maja oraz 25—26 maja 2019 roku 27 kwietnia 2019 roku Od 12 kwietnia do 9 czerwca 2019 roku Od 11 kwietnia do 30 maja 2019 roku Od 15 do 22 kwietnia 2019 roku. Miłość nie jest czymś, co znajdujesz. Jodi Picoult Ludzi nie kocha się za to, że są doskonali, tylko pomimo to, że tacy nie są. William Wharton Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Mignon McLaughlin Kiedy naprawdê zapragniesz mi³o¶ci, bêdzie ona czekaæ na Ciebie Oskar Wilde Szczê¶cie to jedyna warto¶æ, która siê mno¿y, je¶li siê j± dzieli Albert Schwieter Pierwsze westchnienie mi³o¶ci, to ostatnie westchnienie rozumu! Cytaty o miłości: Dante Alighieri Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.

Next

Cytaty, Przysłowia, Aforyzmy, Sentencje, Złote myśli

Cytaty pl miłość

Czy jestem szczęśliwa… To dopiero początek. « » Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością, kapryśną i zmienną powstającą nagle z niczego na widok czyjejś piękności, gasnącą w ten sam sposób. Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku, Twitterze i Google+ by dowiedzieć się o nowych artykułach w naszym serwisie. Henryk Sienkiewicz — Pan Wo³odyjowski Jednak w ca³ej tej wielo¶ci znaczeñ, mi³o¶æ miêdzy mê¿czyzn± i kobiet±, w której cia³o i dusza uczestnicz± w sposób nierozerwalny i w której przed istot± ludzk± otwiera siê obietnica szczê¶cia, pozornie nie do odparcia, wy³ania siê jako wzór mi³o¶ci w ca³ym tego s³owa znaczeniu, w porównaniu z którym. Anna Ficner-Ogonowska Bo w życiu to wszystko lepiej smakuje, jak jest przyprawione miłością. Motyw mi³o¶ci pojawia siê w zasadzie w ka¿dym dziele literackim, by³a opisywana w ka¿dych czasach i okoliczno¶ciach - pocz±wszy od najdawniejszych do wspó³czesnych.

Next

Ciekawe cytaty o miłości. Klinkij i zobacz!

Cytaty pl miłość

Sam Szekspir tu osadzi³ dzieje tego dzie³a. Cytaty o miłości — z piosenek: Kochać — jak to łatwo powiedzieć Kochać — to nie pytać o nic Bo miłość jest niepokojem Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Mi³o¶æ nie zazdro¶ci, nie szuka poklasku, nie unosi siê pych±; nie dopuszcza siê bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego; nie cieszy siê z niesprawiedliwo¶ci, lecz wpó³ weseli siê z prawd±. Nie masz ziarna, które może wyrosnąć w drzewo. Miłość nigdy nie umiera śmiercią naturalną.

Next